CURSUL ONLINE "DIMENSIUNEA DE GEN IN EDUCATIE" - Introducere

“Dimensiunea de gen în educaţie” este un curs online realizat sub egida ISE şi a Reprezentanţei UNICEF în România, derulat în perioada octombrie 2007 – martie 2008, care vizează patru obiective generale:

  1. Familiarizarea cu aria conceptuală şi abordările de gen la nivelul diferitelor componente ale sistemului de educaţie (programe şcolare, manuale şcolare şi instrumente de învăţare, organizarea clasei, management şcolar, relaţiile profesor-elevi, activităţi extraşcolare)
  2. Dezvoltarea capacităţii de a identifica prejudecăţi şi stereotipii de gen în activitatea didactică şi de a utiliza strategii de analiză critică şi rezolvare a acestora la nivelul diferitelor arii curriculare;
  3. Dezvoltarea capacităţii de a susţine şi promova acţiuni de conştientizare, informare şi promovare a parteneriatului de gen în educaţie, atât la nivelul curriculum-lui, cât şi în cadrul unor activităţi extra-curriculare;
  4. Crearea unei comunităţi de practici în domeniul respectării dimensiunii de gen în educaţie la nivel naţional, prin stimularea comunicării între participanţii la curs şi încurajarea acestora de a multiplica informaţia la nivelul comunităţii educaţionale.

Alături de aceste obiective, cursul sprijină participanţii să planifice, să evalueze şi să dezvolte strategii proprii de învăţare. Prin învăţare ne referim atât la implicarea dumneavoastră în utilizarea resurselor oferite în modulele de curs sau a celor oferite pe site, cât şi la cunoştinţele şi abilităţile dumneavoastră generale despre învăţare. Învăţarea este un proces permanent, despre care nu putem spune niciodată că s-a încheiat. Învăţarea se exersează şi se dezvoltă în fiecare zi, prin reformularea constantă a obiectivelor şi prin perfecţionarea propriilor strategii de învăţare.

Aşadar, deşi cursul s-a încheiat, accesul este liber la resusele oferite, la modulele elaborate, la discutiile purtate pe forum, la portofoliile participanţilor. Noi vă aşteptăm să vizitaţi aceste spaţii de învăţare şi vă mulţumim pentru interesul dumneavoastră faţă de problematica de gen în educaţie şi faţă de CIO-ISE.

Last modified: Wednesday, 23 April 2008, 07:47 PM